Rättvisans orättvisa

Jag vänder mig nu till alla som har dåligt samvete för att vi har det bra i Sverige och att det finns fattigdom i världen. Till er som gärna lägger till några extra kronor för att köpa produkter som är rättvisemärkta i hopp om att era pengar hamnar hos de fattiga bönderna i Centralamerika eller kanske Afrika. För att bota ert dåliga samvete.
På ett plan tycker jag det är bra att det finns många produkter på marknaden. Dyra som billiga. Jag vill kunna välja bland många produkter på hyllorna i våra affärer. Jag som konsument ska alltid ha möjligheten att välja bort dåliga produkter. Idag gör jag det. Jag bojkottar rakt av Fairtradeprodukter eller annat rättvisemärkt, och nedan följer mina argument för att du också bör göra det. För ditt goda samvetes skull.

 • I första hand måste vi inse att väldigt lite av pengarna hamnar hos bönderna. Det finns för många mellanhänder. Det i sin tur leder till att producenterna inte får chansen att utveckla sitt lokalsamhälle så som demokrati, sjukvård och hälsa.
 • Det är inte gratis att certifiera sina produkter. Ett Fairtrade certifikat är dyrt. Det innebär att de allra fattigaste bönderna har inte råd att certifiera sina produkter. Medelklassbönderna har råd, och därför gynnar inte Fairtrade de fattigaste bönderna. Det i sig leder till att svenskarna med dåligt samvete köper av redan rika bönder och väljer bort produkterna som kommer från de fattigaste.
 • Producenterna får för lite betalt på världsmarknaden. De tvingas sälja sina produkter under produktionskostnaden. Marknadskraften har alltså misslyckats. De välståndsskapande effekter som förknippas med handel och produktion har satts ur spel. Nuvarande handelssystem bidrar istället till u-ländernas fattigdom istället för samhällets utveckling.

Det grisiga är när politiker vill sätta kommunen på kartan genom att bli en Fairtrade City. I Blekinge finns nu två. Karlskrona kommun tog ett beslut i fullmäktige förra veckan att bli en Fairtrade City. Det innebar också att de ska ha en person anställd på halvtid för att granska alla inköp. Vidrigt. Som tur är bor inte jag i någon av de kommunerna, men åt skattebetalarnas vägnar talar jag nu ut. Jag tycker inte det är rimligt att man som ofrivillig skattebetalare ska ofrivilligt gynna denna orättvisa rättvisan. Fine att du som konsument gör dåliga val i matbutikerna, men i detta fallet har invånare inget val?! Har politikerna ens granskat själva verksamheten Fairtrade? Det ägs av LO och Svenska Kyrkan. Jag länkar därför till en mycket bra rapport från Timbro och ett inlägg av Rebecca Weidmo Uvell som beskriver organisationen.

http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/9175665252.pdf

http://www.uvell.se/2014/12/12/fair-trade-en-del-av-lo-2456911

 

6 kommentarer

 1. Hej
  Bra kommentarer, vi har haft samma diskussion här men går ett steg länge genom att bli fairtrade region. Vi ställde även frågan vad det kostade att vara fairtrade kommun/region men fick till svar att det var gratis!! Vi hade samma argument som du tar upp men förlorade debatten.

  //Marie

  1. Hej!
   Tack för kommentaren. Wow, hela regionen? Precis, samma snack i Karlskrona. Bara produkterna är ju dyrare.. Vi får jobba på i de kommuner/landsting/regioner där vi än inte har något beslut om Fairtrade helt enkelt. Kämpa på! // Elin

 2. Hej Elin!

  När Fairtrade-certiferade producenter säljer sina råvaror som Fairtrade får de minst ett pris som täcker en hållbar produktion (världsmarknadspriset om det är högre). Utöver det utgår en Fairtrade-premie som används för investeringar som i många fall gynnar hela lokalsamhället, t ex att det byggs skolor eller sjukhus. Premien beslutar man dessutom demokratiskt i hur den ska användas och en demokratisk organisation är en av grundpelarna i Fairtrades arbete.

  Det finns idag Fairtrade-certiferade odlare några av världens fattigaste länder som t ex Kongo och Malawi. Fairtrade International har även en speciell fond för producenter som vill bli certifierade men inte klarar av kostnaden själva. Sen är inte Fairtrade lösningen på alla problem, men det gör stor skillnad för de odlare och anställda som finns i systemet. Vill du läsa lite mer om vår verksamhet och Impact så rekommenderar jag vår Monitoring and Evaluation report som ger en bra inblick i vår verksamhet, både gällande våra styrkor och det vi behöver bli bättre på:
  http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2014-Fairtrade-Monitoring-Scope-Benefits-final-web.pdf

  När det gäller Fairtrade City-diplomeringen så stämmer det att det ska finnas ett politiskt beslut. Men diplomeringen är framförallt en gräsrotsrörelse och för bli diplomerad måste det finnas en styrgrupp bestående av förutom kommunen, det lokala näringslivet, studieförbund, fackförbund, skolor och universitet osv. Det betyder alltså att för att en kommun ska vara diplomerad måste det finnas ett lokalt engagemang för frågorna hos medborgarna.

  1. Hej!
   Tack för din kommentar. Inte för att du kommer få mig att tro att Fairtrade är en god gärning i praktiken så uppskattar jag att du hör av dig. Det jag reagerar på i din kommentar är angående demokratiska organisationer och att det ska vara en grundpelare i Fairtrades arbete. Innebär det, att i de samhällen demokrati inte råder, kan inte producenter certifieras? Och hur definierar ni demokrati?

   1. Hej igen Elin!

    För att en producentorganisation ska kunna bli certifierad krävs det att man lever upp till ett visst antal kriterier kopplat till en demokratisk styrning. Det handlar t ex om att det ska finnas en general assembly, att alla medlemmar ska ha lika rösträtt och att det organisationen och styrelsen arbetar på ett transparent sätt. Fairtrade verkar i flera länder som idag inte klassas dom demokratier. I de här länderna är det kanske allra viktigast att jobba med demokratiska värderingar för att man på sikt bidra till en förändring för hela landet. Finns det nationell lagstiftning som går emot våra kriterier kan vi dock inte finnas på plats, ett exempel på det är när det gäller anställd arbetskraft i Kina.

    Vi påminner gärna om att Fairtrade bejakar frihandel som ett kraftfullt verktyg för att motverka fattigdom. Det är viktigt att kaffe, bananer och andra varor från länder med utbredd fattigdom ska kunna säljas till Europa och andra delar av världen utan handelshinder, såsom tullar, avgifter och subventioner. Men frihandel är inte det samma som handel helt utan spelregler.

    En spelregel måste vara att mänskliga rättigheter respekteras, att handel sker inom ramen för befintliga internationella konventioner (t ex att slavarbete och skadligt barnarbete är förbjudet). Men verkligheten ser annorlunda ut. Och just därför finns Fairtrade, en möjlighet för världens kaffe- och bananodlare att genom handel få större inflytande över sitt liv och sin framtid, samtidigt som de kan producera råvaror av hög kvalitet.

    Vänliga hälsningar
    Johannes, press och omvärld på Fairtrade Sverige

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *